Misja i Wizja

Powrót do natury

Misja

W naszym przedszkolu opieramy się na radości i bezpośredniości dziecka oraz naturalnym poznaniu świata przez dziecko przy udziale wszystkich zmysłów.

Chcemy, żeby dziecko kochało, było empatyczne, serdeczne i troskliwe. Chcemy, aby dostrzegało, pojmowało, odczytywało rozumem i sercem radość, miłość, szczęście, nieszczęście, żal, zamęt w oczach swojego kolegi i koleżanki. Pragniemy też, żeby przychodziło z pomocą drugiemu człowiekowi. Uczyło się dla siebie poprzez zabawę, rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozwijało wyobraźnię poprzez własną, swobodną twórczą pracę. Szanujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka oraz zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami.

Wizja

 • Zapewniamy opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Dzieci mogą się samorealizować i aktywnie odkrywać swoje możliwości.
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych rozwinie zainteresowania i wzbogaci wiedzę o otaczającym świecie.
 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone na wysokim poziomie. Warunki stworzone do twórczego działania, pozwolą przyswoić ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłym.
 • Nauczyciele wesprą i każdemu dziecku zapewnią podmiotowe traktowanie, zadbają o jego wielostronny rozwój, umiejętnie otoczą opieką wszystkie dzieci.
 • Propagujemy edukację prozdrowotną, aktywność ruchową oraz poznawanie otaczającego nas środowiska naturalnego. Dzieci zostaną zachęcone do troski o własne zdrowie poprzez obserwację i badanie przyrody, co pomoże im zrozumieć, pokochać i szanować otaczającą nas naturę. Ponadto, nauczymy je korzystać z jej zasobów w sposób zrównoważony, dbając jednocześnie o zachowanie przyjazne dla przyrody.
 • Przedszkole uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
 • Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.
 • Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Oferujemy dobrą bazę, wyposażenie, estetykę pomieszczeń i otoczenia, dopełniając to działaniami dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczymi, co wpływa pozytywnie przede wszystkim na dzieci.
 • Absolwent naszego przedszkola będzie dzieckiem otwartym, twórczym, komunikatywnym, przygotowanym do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Będzie znał siebie i swoje możliwości, akceptował odrębność innych, potrafił odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązywał problemy, dążył do osiągnięcia sukcesu i radził sobie z porażkami.
Happy little girls and boy looking at camera at drawing lesson in kindergarten

Pragniemy oderwać nasze dzieci od galopującej cywilizacji, dać im odpocząć od wszechobecnej technologii, która hamuje ich twórcze myślenie i działanie na wielu płaszczyznach życia.

W naszym przedszkolu nie chcemy przeciążać dzieci bodźcami wzrokowymi i słuchowymi,  które i tak na co dzień docierają do nich w zbyt dużych ilościach z otaczającego świata.     

Chcemy dać im wytchnienie i spokój, rozwijać wewnętrzną harmonię oraz ich naturalną ciekawość świata lecz wszystko w ich własnym spokojnym tempie.

Naszą misją jest także pokazanie naszym dzieciom poprzez zabawę, że używając prostych zabawek, ucząc się na ręcznie zrobionych tablicach pokazujących zastosowanie przedmiotów takich jak np otwieranie klamki, zamka czy używanie dzwonka można obudzić o wiele większą kreatywność niż używając zaawansowanych technologicznie tablic multimedialnych oferowanych obecnie przez producentów.

Chcemy wreszcie zaoferować dzieciom naukę dwóch języków obcych: angielskiego i hiszpańskiego lub włoskiego. Dziecko posiada ogromny potencjał do nauki w pierwszych fazach swojego rozwoju, jest to niezwykła szansa na przyszłość gdy teraz wykorzystamy jego naturalne predyspozycje i damy mu możliwość uczenia się nie jednego języka obcego lecz jednocześnie dwóch. W przyszłości dziecko będzie miało o wiele łatwiejszy start do nauki języków obcych niż gdyby w przedszkolu uczyło się tylko jednego języka.

Język angielski pochodzi z grupy języków germańskich natomiast hiszpański/włoski z grupy języków romańskich. Ta baza pozwoli w przyszłości uczyć się z łatwością kolejnych języków z obu grup jeśli tylko dziecko będzie wykazywało zainteresowania w tej dziedzinie.

Zadzwoń

tel. 883 153 189

PROMOCJA NA ZAPISY

Przy zapisie dziecka do 31 maja br.

Czesne od września do grudnia br. w cenie 350 zł / miesiąc