Terapia

Pomoc i wsparcie dla Rodziców

W przyjaznych warunkach pokazujemy przedszkolakom, że każde jest jednostką indywidualną i szczególną. Ukierunkowujemy się na integrację dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Organizujemy zajęcia w oparciu o orzeczenie o PKS i opinię o WWR. Jednak wiemy, że terapią samą w sobie jest przebywanie razem, uczenie siebie nawzajem, wspólna zabawa i nauka.

Terapia

Dla dzieci z orzeczeniami o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz z opiniami o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka oferujemy w pakiecie zajęcia indywidualne:

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z oligofrenopedagogiem,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • dogoterapia,
 • integracja sensoryczna,

oraz zajęcia ogólnorozwojowe z Programu Przedszkolnego:

 • plastyka,
 • muzyka,
 • język angielski i hiszpański lub włoski,
 • gimnastyka,
 • zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Terapią będą objęte dzieci, które posiadają ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO oraz opinię o WWR (WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU) wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zadzwoń

tel. 883 153 189

PROMOCJA NA ZAPISY

Przy zapisie dziecka do 31 maja br.

Czesne od września do grudnia br. w cenie 350 zł / miesiąc